Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu firmy Dalibor Urban se řídí platnou legislativou a níže uvedeným nákupním řádem.

Provozovatel obchodu – Dodavatel

Dalibor Urban
Adámkova 1448
53901 Hlinsko v Čechách
IČO - 88355144
DIČ - CZ8607153423
Tel. +420 775 124 952
E-mail: urban.d@wizit.cz

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, tak nás v nejbližším možném termínu kontaktujte.

Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených při vyplnění objednávky.

Dbejte především na přesné uvedení fakturační a dodací adresy.

Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží na naší adrese Pod Rybníčkem 421, Hlinsko, nebo OC Convent , Žďár nad Sázavou. Toto je třeba uvést v poznámce a nebo domluvit telefonicky na tel čísle 775 124 952.
  • Převod – při zvolení platby převodem Vám bude vystavena a odeslána faktura na email, kterou nám uhradíte na bankovní účet uvedený na faktuře. Variabilní symbol je číslo faktury. Zboží Vám bude odesláno po připsání peněz na náš účet.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Firma Dalibor Urban si vyhrazuje právo na změnu cen!

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.itgurman.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce doprava.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele - zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zpracování objednávky

V případě, že není nějaké zboží skladem, tak Vás naši pracovníci budou neprodleně kontaktovat a dohodnou s Vámi další postup.

V případě, že zákazník objedná zboží, které je v době objednání v e-shopu označeno jako nedostupné, tak je objednávka u nás automaticky uložena a bude vyřízena až po naskladnění zboží. V tomto případě Vás náš pracovník nemusí kontaktovat.

Doručení zboží

Zákazník má možnost si zvolit doručení prostřednictvím České pošty (Profi balík), osobní odběr na některé z našich provozoven.

Při volbě osobního odběru Vás budeme neprodleně kontaktovat a dohodneme s Vámi termín předání zboží.

V případě poštovní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží).

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

Přepravné do ČR

Přepravné u obchodního balíku České pošty je 150,- Kč (koncový zákazník), u Profi balíku České pošty je 150,- Kč (firmy).

Je-li hodnota objednávky vyšší než 5 000,- včetně DPH, neúčtujeme přepravné.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží kupující spotřebitel vrátí pokud možno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Částka, která bude nakupujícímu vrácena, může být snížena o náklady nutné k vrácení zboží do původního stavu, pokud dojde k jeho poškození. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím, podmínkou je vrácení zboží prodávajícímu.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod firmy Dalibor Urban si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.

Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu firmou Dalibor Urban a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.